EU Sport Link

 

EU Sport Link verbindt de Vlaamse sportfederaties, de lokale besturen voor de sport en de sportclubs met de sportactoren in de andere Europese landen én met de sportactoren die op Europees niveau werken.  Informeren, begeleiden en belangenbehartiging staan hierbij centraal.

EU Sport Link is een initiatief van de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB).

Ook andere sport(gerelateerde) actoren dan de sportfederaties, de lokale besturen voor de sport en de sportclubs kunnen soms een beroep doen op EU Sport Link.

De EU Sport Link contactgegevens zijn:
Philippe.DeWitte@EUSportLink.be
Mob +32(0)485 198 343
Tel +32(0)9 243 12 98 (VSF)
Tel +32(0)9 780 91 00 (ISB)
p/a 
August De Boekstraat 1 bus 3 te 9100 Sint-Niklaas